<HEAD><TITLE>MODALVERBER (mdesudsagnsord) - velse 4</TITLE> <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252"> <META content="MODALVERBER (mdesudsagnsord) - velse 4" name=DC.Title> <META content="" name=DC.Creator> <META content="" name=DC.Subject> <META content="" name=DC.Description> <META content="VUC Roskilde Amt" name=DC.Publisher> <META content=18-02-2008 name=DC.Date> <META content=text/html name=DC.Format> <META content=dk name=DC.Language> <META content="" name=DC.Relation> <META content="Copyright 2008 VUC Roskilde Amt" name=DC.Rights><LINK href="css/skablet.css" type=text/css rel=STYLESHEET> <META content="MSHTML 6.00.6000.16608" name=GENERATOR></HEAD> <BODY style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana"> <TABLE style="FONT-SIZE: 10pt" width=600 align=center> <TBODY> <TR> <TD> <H3>MODALVERBER (mdesudsagnsord) - velse 4 </H3> <P>Overst nedenstende udtryk til engelsk.<BR>Der er her fokuseret p modalverbernes <STRONG>navneform</STRONG> og <STRONG>fremtid</STRONG> (infinitiv og futurum). </P> <FORM name=Indsaet action=""> <P>1. Det er rart <STRONG>at kunne </STRONG>synge. It's nice <INPUT type=hidden value="to be able to" name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=13 name=Tekst0><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> sing. <BR><BR>2. Det er urealistisk <STRONG>at ville </STRONG>vre<STRONG> </STRONG>en helt. It's unrealistic <INPUT type=hidden value="to want to" name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=10 name=Tekst1><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> be a hero. <BR><BR>3. Jeg tror, han <STRONG>bliver ndt til at </STRONG>vente p dem. I think he <INPUT type=hidden value="will have to" name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=12 name=Tekst2><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> wait for them. <BR><BR>4. De <STRONG>vil blive forpligtet til at </STRONG>betale pengene tilbage. They <INPUT type=hidden value="will be obliged to" name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=18 name=Tekst3><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> pay back the money. <BR><BR>5. Tror du, de <STRONG>vil f lov til at </STRONG>rejse? Do you think they <INPUT type=hidden value="will be allowed to" name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=18 name=Tekst4><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> go? <BR><BR>6. Det er irriterende <STRONG>at skulle </STRONG>nulstille hver gang. It's annoying <INPUT type=hidden value="to have to" name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=10 name=Tekst5><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> reset every time. <BR><BR>7. Mon de <STRONG>vil vre i stand til at </STRONG>forst det? I wonder if they <INPUT type=hidden value="will be able to" name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=15 name=Tekst6><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> understand it. <BR><BR>8. De krvede <STRONG>at f lov til at </STRONG>stemme. They demanded <INPUT type=hidden value="to be allowed to" name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=16 name=Tekst7><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> vote. <BR><BR>9. Det er i orden <STRONG>at ville </STRONG>prve noget nyt. It's OK <INPUT type=hidden value="to want to" name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=10 name=Tekst8><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> try something new. </P></FORM> <P><BUTTON id=check onclick="Rettelse();return false;">CHECK</BUTTON> <SPAN id=smiley style="VISIBILITY: hidden">J</SPAN> </P></TD></TR></TBODY></TABLE> <SCRIPT type=text/javascript> var PPoint=0; var total="9" function Rettelse() { var e=0; PPoint=0; var tegn = document.forms["Indsaet"].getElementsByTagName("span"); var inputs = document.getElementsByTagName("input"); for (var i=0;i<inputs.length;i++) if ( inputs.item(i).type=="text") { if (isEqualValues(trim(inputs.item(i).value),inputs.item(i-1).value)) { (tegn.item(e)).style.fontSize="20"; (tegn.item(e)).style.color="#008000"; (tegn.item(e)).innerHTML="<font face=Wingdings>\u00FC</font>"; inputs.item(i).title = ""; PPoint++; } else if (inputs.item(i).value != "") { (tegn.item(e)).style.fontSize="20"; (tegn.item(e)).style.color="#FF0000"; inputs.item(i).value="";(tegn.item(e)).innerHTML="<font face=Wingdings>\u00FB</font>"; inputs.item(i).title = inputs.item(i-1).value; }; e++; } PPoint=Math.round(100*PPoint/total) if (PPoint==100) sml = "J" else sml = "L" document.getElementById("smiley").style.visibility="visible"; document.getElementById("smiley").innerHTML= "<font face='Wingdings' size='6'>" + sml + "<\/font>"; } function isEqualValues(v1,v2){ var nv1=v1.replace(/,/g, "."); var nv2=v2.replace(/,/g, "."); if(isFinite(nv1)) return parseFloat(nv1)==parseFloat(nv2) else return v1==v2; } function trim(s){ return s.replace(/^\s+/,'').replace(/\s+$/,''); } </SCRIPT> </BODY>