<HEAD><TITLE>SPRGESTNINGER I DATID 1</TITLE> <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252"> <META content="SPRGESTNINGER I DATID 1" name=DC.Title> <META content="" name=DC.Creator> <META content="" name=DC.Subject> <META content="" name=DC.Description> <META content="VUC Roskilde Amt" name=DC.Publisher> <META content=02-04-2006 name=DC.Date> <META content=text/html name=DC.Format> <META content=dk name=DC.Language> <META content="" name=DC.Relation> <META content="Copyright 2006 VUC Roskilde Amt" name=DC.Rights><LINK href="css/skablet.css" type=text/css rel=STYLESHEET> <META content="MSHTML 6.00.6000.16587" name=GENERATOR> <STYLE>P { MARGIN: 0px } DIV { BORDER-RIGHT: #aaaaaa 1px solid; PADDING-RIGHT: 6px; BORDER-TOP: #aaaaaa 1px solid; PADDING-LEFT: 6px; BACKGROUND: #eaeaff; PADDING-BOTTOM: 6px; BORDER-LEFT: #aaaaaa 1px solid; WIDTH: 500px; PADDING-TOP: 6px; BORDER-BOTTOM: #aaaaaa 1px solid } TD { BORDER-RIGHT: #aaaaaa 1px solid; PADDING-RIGHT: 6px; BORDER-TOP: #aaaaaa 1px solid; PADDING-LEFT: 6px; BACKGROUND: #eaeaff; PADDING-BOTTOM: 6px; BORDER-LEFT: #aaaaaa 1px solid; PADDING-TOP: 6px; BORDER-BOTTOM: #aaaaaa 1px solid } </STYLE> </HEAD> <BODY style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana"> <TABLE style="FONT-SIZE: 10pt" width=600 align=center> <TBODY> <TR> <TD> <H3>OMSKRIVNING MED 'DO' I DATID (prteritum) - velse 6 - regelmssige verber</H3> <P>Lav <EM>sprgsml</EM> til nedenstende stninger!</P> <P><BR>Eksempel:<BR>She asked him a question.<BR><STRONG>Did</STRONG> she <STRONG>ask </STRONG>him a question<STRONG>?</STRONG></P> <P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P> <P>Husk <STRONG>stort begyndelsesbogstav </STRONG>i starten af en stning!</P> <FORM name=Indsaet action="">My mother started the car. <BR><INPUT type=hidden value=Did name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=3 name=Tekst0><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> my mother <INPUT type=hidden value=start name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=5 name=Tekst1><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> the car? <BR><BR>They worked the whole day. <BR><INPUT type=hidden value=Did name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=3 name=Tekst2><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> they <INPUT type=hidden value=work name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=4 name=Tekst3><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> the whole day? <BR><BR>She laughed at him. <BR><INPUT type=hidden value=Did name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=3 name=Tekst4><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> she <INPUT type=hidden value=laugh name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=5 name=Tekst5><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> at him? <BR><BR>The car stopped at the traffic lights. <BR><INPUT type=hidden value=Did name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=3 name=Tekst6><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> the car <INPUT type=hidden value=stop name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=4 name=Tekst7><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> at the traffic lights? <BR><BR>Jane painted the wall yellow. <BR><INPUT type=hidden value=Did name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=3 name=Tekst8><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> Jane <INPUT type=hidden value=paint name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=5 name=Tekst9><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> the wall yellow? <BR><BR>Dennis cooked the dinner yesterday. <BR><INPUT type=hidden value=Did name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=3 name=Tekst10><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> Dennis <INPUT type=hidden value=cook name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=4 name=Tekst11><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> the dinner yesterday? <BR><BR>The children cleaned their rooms last Monday. <BR><INPUT type=hidden value=Did name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=3 name=Tekst12><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> the children <INPUT type=hidden value=clean name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=5 name=Tekst13><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> their rooms last Monday? <BR><BR>Rose tried on the new dress. <BR><INPUT type=hidden value=Did name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=3 name=Tekst14><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> Rose <INPUT type=hidden value=try name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=3 name=Tekst15><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> on the new dress? <BR><BR>He answered you very quickly. <BR><INPUT type=hidden value=Did name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=3 name=Tekst16><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> he <INPUT type=hidden value=answer name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=6 name=Tekst17><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> you very quickly? <BR><BR>I watched a good film om TV last night. <BR><INPUT type=hidden value=Did name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=3 name=Tekst18><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> you <INPUT type=hidden value=watch name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=5 name=Tekst19><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> a good film on TV last night? </FORM> <P><BUTTON id=check onclick="Rettelse();return false;">CHECK</BUTTON> <SPAN id=smiley style="VISIBILITY: hidden">J</SPAN> </P></TD></TR></TBODY></TABLE> <SCRIPT type=text/javascript> var PPoint=0; var total="20" function Rettelse() { var e=0; PPoint=0; var tegn = document.forms["Indsaet"].getElementsByTagName("span"); var inputs = document.getElementsByTagName("input"); for (var i=0;i<inputs.length;i++) if ( inputs.item(i).type=="text") { if (isEqualValues(trim(inputs.item(i).value),inputs.item(i-1).value)) { (tegn.item(e)).style.fontSize="20"; (tegn.item(e)).style.color="#008000"; (tegn.item(e)).innerHTML="<font face=Wingdings>\u00FC</font>"; inputs.item(i).title = ""; PPoint++; } else if (inputs.item(i).value != "") { (tegn.item(e)).style.fontSize="20"; (tegn.item(e)).style.color="#FF0000"; inputs.item(i).value="";(tegn.item(e)).innerHTML="<font face=Wingdings>\u00FB</font>"; inputs.item(i).title = inputs.item(i-1).value; }; e++; } PPoint=Math.round(100*PPoint/total) if (PPoint==100) sml = "J" else sml = "L" document.getElementById("smiley").style.visibility="visible"; document.getElementById("smiley").innerHTML= "<font face='Wingdings' size='6'>" + sml + "<\/font>"; } function isEqualValues(v1,v2){ var nv1=v1.replace(/,/g, "."); var nv2=v2.replace(/,/g, "."); if(isFinite(nv1)) return parseFloat(nv1)==parseFloat(nv2) else return v1==v2; } function trim(s){ return s.replace(/^\s+/,'').replace(/\s+$/,''); } </SCRIPT> </BODY>