<HEAD><TITLE>Dativ - Hensynsled 2</TITLE> <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252"> <META content=" * 31-10-2004 19:20:19" name=AUTOR> <META content="MSHTML 6.00.2900.3157" name=GENERATOR></HEAD> <BODY style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana"> <TABLE style="FONT-SIZE: 10pt" width=600 align=center> <TBODY> <TR> <TD> <H3>Dativ - Hensynsled<BR>velse 2</H3> <P>I denne velse skal du indstte den rigtige dativform af EJESTEDORDENE.<BR>De bjes ligesom det ubestemte kendeord EIN.</P> <FORM name=Indsaet action="">Indst den rigtige form af MEIN (min): <BR><BR>1. Ich schenke <INPUT type=hidden value=meiner name=RigtigtSvar> <INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=6 name=Tekst0> <SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> Mutter eine Halskette. <BR><BR>2. <INPUT type=hidden value=Meinem name=RigtigtSvar> <INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=6 name=Tekst1> <SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> Vater schenke ich ein Buch. <BR><BR>3. Ich habe <INPUT type=hidden value=meinen name=RigtigtSvar> <INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=6 name=Tekst2> <SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> Groeltern ein Foto geschenkt. <BR><BR><BR>Indst den rigtige form af DEIN (din): <BR><BR>4. Was gibst du <INPUT type=hidden value=deiner name=RigtigtSvar> <INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=6 name=Tekst3> <SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> Mutter? <BR><BR>5. Hast du <INPUT type=hidden value=deinem name=RigtigtSvar> <INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=6 name=Tekst4> <SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> Bruder die Bilder gezeigt? <BR><BR>6. Was hast du <INPUT type=hidden value=deinem name=RigtigtSvar> <INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=6 name=Tekst5> <SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> Vater erzhlt? <BR><BR><BR>SEIN (hans, sin): <BR><BR>7. Er schrieb <INPUT type=hidden value=seinem name=RigtigtSvar> <INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=6 name=Tekst6> <SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> Bruder einen Brief. <BR><BR>8. <INPUT type=hidden value=Seiner name=RigtigtSvar> <INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=6 name=Tekst7> <SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> Schwester schickte er ein Paket. <BR><BR>9. Was schickte er <INPUT type=hidden value=seinen name=RigtigtSvar> <INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=6 name=Tekst8> <SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> Eltern? <BR><BR><BR>IHR (hendes, sin): <BR><BR>10. Die Tochter zeigte <INPUT type=hidden value=ihren name=RigtigtSvar> <INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=5 name=Tekst9> <SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> Eltern den Brief. <BR><BR>11. Die Mutter gab <INPUT type=hidden value=ihrem name=RigtigtSvar> <INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=5 name=Tekst10> <SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> kleinen Sohn einen Kuchen. <BR><BR>12. Gisela gab <INPUT type=hidden value=ihrer name=RigtigtSvar> <INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=5 name=Tekst11> <SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> Tante eine Theaterkarte. <BR><BR><BR>UNSER (vores): <BR><BR>13. Wir erzhlten <INPUT type=hidden value=unseren name=RigtigtSvar> <INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=7 name=Tekst12> <SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> Eltern die Wahrheit (sandheden). <BR><BR>14. Wir gaben <INPUT type=hidden value=unserem name=RigtigtSvar> <INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=7 name=Tekst13> <SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> Haus (n) eine neue Farbe. <BR><BR>15. Paul und ich schenkten <INPUT type=hidden value=unserer name=RigtigtSvar> <INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=7 name=Tekst14> <SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> Tochter einen Computer zum Geburtstag. <BR><BR><BR>EUER (jeres): <BR><BR>Indst eurem, eurer eller euren: <BR><BR>16. Was gebt ihr <INPUT type=hidden value=euren name=RigtigtSvar> <INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=5 name=Tekst15> <SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> Kindern zu Weihnachten? <BR><BR>17. Habt ihr <INPUT type=hidden value=eurem name=RigtigtSvar> <INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=5 name=Tekst16> <SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> Bruder die Jacke gegeben? <BR><BR>18. Ihr msst <INPUT type=hidden value=eurer name=RigtigtSvar> <INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=5 name=Tekst17> <SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> Tochter Bescheid geben. <BR><BR><BR>IHR (deres): <BR><BR>19. Die Eltern schickten <INPUT type=hidden value=ihrem name=RigtigtSvar> <INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=5 name=Tekst18> <SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> Sohn eine Mail. <BR><BR>20. Sie schickten <INPUT type=hidden value=ihrer name=RigtigtSvar> <INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=5 name=Tekst19> <SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> Tochter eine Postkarte. <BR><BR>21. Hans und Eva gaben <INPUT type=hidden value=ihren name=RigtigtSvar> <INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=5 name=Tekst20> <SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> Nachbarn (flertal) rote pfel.</FORM> <FORM name=resultat action=""> <P><INPUT style="FONT: 20px Wingdings; COLOR: green" onclick=Rettelse() type=button value=" " name=check> <SPAN id=smiley style="BORDER-RIGHT: 1px solid; PADDING-RIGHT: 3px; BORDER-TOP: 1px solid; PADDING-LEFT: 3px; BACKGROUND: #fffff0; VISIBILITY: hidden; PADDING-BOTTOM: 3px; BORDER-LEFT: 1px solid; PADDING-TOP: 3px; BORDER-BOTTOM: 1px solid; HEIGHT: 28px"></SPAN></P></FORM></TD></TR></TBODY></TABLE> <SCRIPT type=text/javascript> var PPoint=0; var total="21" function Rettelse() { var e=0; PPoint=0; var tegn = document.getElementsByTagName("span"); var inputs = document.getElementsByTagName("input"); for (var i=0;i<inputs.length;i++) if ( inputs.item(i).type=="text") { if (trim(inputs.item(i).value)==inputs.item(i-1).value) { (tegn.item(e)).style.fontFamily="Wingdings"; (tegn.item(e)).style.fontSize="20"; (tegn.item(e)).style.color="#008000"; (tegn.item(e)).innerHTML="\u00FC"; PPoint++; } else if (inputs.item(i).value != "") { (tegn.item(e)).style.fontFamily="Wingdings"; (tegn.item(e)).style.fontSize="20"; (tegn.item(e)).style.color="#FF0000"; inputs.item(i).value="";(tegn.item(e)).innerHTML="\u00FB"; }; e++; } PPoint=Math.round(100*PPoint/total) if (PPoint==100) sml = "J" else sml = "L" document.getElementById("smiley").style.visibility="visible"; document.getElementById("smiley").innerHTML= "<font face='Wingdings' size='5'>" + sml + "<\/font>"; } function trim(s){ return s.replace(/^\s+/,'').replace(/\s+$/,''); } </SCRIPT> </BODY>