<HEAD><TITLE>EJEFALD</TITLE> <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252"> <META content=EJEFALD name=DC.Title> <META content="" name=DC.Creator> <META content="" name=DC.Subject> <META content="" name=DC.Description> <META content="VUC Roskilde Amt" name=DC.Publisher> <META content=24-09-2006 name=DC.Date> <META content=text/html name=DC.Format> <META content=dk name=DC.Language> <META content="" name=DC.Relation> <META content="Copyright 2006 VUC Roskilde Amt" name=DC.Rights><LINK href="css/skablet.css" type=text/css rel=STYLESHEET> <META content="MSHTML 6.00.6000.16587" name=GENERATOR></HEAD> <BODY style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana"> <TABLE style="FONT-SIZE: 10pt" width=600 align=center> <TBODY> <TR> <TD> <H3>EJEFALD (genitiv) - velse 1</H3> <P>Hovedregel:<BR>Ved personer og kledyr: apostrof + s<BR>Ved ting: 'of'-konstruktion<BR>Overst nedenstende udtryk!</P> <P><BR><STRONG>Bemrk: apostroffen finder du p tasten lige til hjre for bogstavet !<BR>Hvis du bruger andre taster, fr du fejl!</STRONG></P> <FORM name=Indsaet action="">min sns kone: <INPUT type=hidden value="my son's wife" name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=13 name=Tekst0><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> <BR><BR>kattens mlk: <INPUT type=hidden value="the cat's milk" name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=14 name=Tekst1><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> <BR><BR>bjergets top: <INPUT type=hidden value="the top of the mountain" name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=23 name=Tekst2><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> <BR><BR>brnenes bold: <INPUT type=hidden value="the children's ball" name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=19 name=Tekst3><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> <BR><BR>bogens ejer: <INPUT type=hidden value="the owner of the book" name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=21 name=Tekst4><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> <BR><BR>husets dre: <INPUT type=hidden value="the doors of the house" name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=22 name=Tekst5><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> <BR><BR>husenes dre: <INPUT type=hidden value="the doors of the houses" name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=23 name=Tekst6><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> <BR><BR>pigernes kjoler: <INPUT type=hidden value="the girls' dresses" name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=18 name=Tekst7><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> <BR><BR>bilens farve: <INPUT type=hidden value="the colour of the car" name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=21 name=Tekst8><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> <BR><BR>bilernes vinduer: <INPUT type=hidden value="the windows of the cars" name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=22 name=Tekst9><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> <BR><BR>Williams sn: <INPUT type=hidden value="William's son" name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=13 name=Tekst10><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> <BR><BR>bagerens brd: <INPUT type=hidden value="the baker's bread" name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=17 name=Tekst11><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> </FORM> <P><BUTTON id=check onclick="Rettelse();return false;">CHECK</BUTTON> <SPAN id=smiley style="VISIBILITY: hidden">J</SPAN> </P></TD></TR></TBODY></TABLE> <SCRIPT type=text/javascript> var PPoint=0; var total="12" function Rettelse() { var e=0; PPoint=0; var tegn = document.forms["Indsaet"].getElementsByTagName("span"); var inputs = document.getElementsByTagName("input"); for (var i=0;i<inputs.length;i++) if ( inputs.item(i).type=="text") { if (isEqualValues(trim(inputs.item(i).value),inputs.item(i-1).value)) { (tegn.item(e)).style.fontSize="20"; (tegn.item(e)).style.color="#008000"; (tegn.item(e)).innerHTML="<font face=Wingdings>\u00FC</font>"; inputs.item(i).title = ""; PPoint++; } else if (inputs.item(i).value != "") { (tegn.item(e)).style.fontSize="20"; (tegn.item(e)).style.color="#FF0000"; inputs.item(i).value="";(tegn.item(e)).innerHTML="<font face=Wingdings>\u00FB</font>"; inputs.item(i).title = inputs.item(i-1).value; }; e++; } PPoint=Math.round(100*PPoint/total) if (PPoint==100) sml = "J" else sml = "L" document.getElementById("smiley").style.visibility="visible"; document.getElementById("smiley").innerHTML= "<font face='Wingdings' size='6'>" + sml + "<\/font>"; } function isEqualValues(v1,v2){ var nv1=v1.replace(/,/g, "."); var nv2=v2.replace(/,/g, "."); if(isFinite(nv1)) return parseFloat(nv1)==parseFloat(nv2) else return v1==v2; } function trim(s){ return s.replace(/^\s+/,'').replace(/\s+$/,''); } </SCRIPT> </BODY>