<HEAD><TITLE>Ejefald (genitiv) - velse 3</TITLE> <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252"> <META content="Ejefald (genitiv) - velse 3" name=DC.Title> <META content="" name=DC.Creator> <META content="" name=DC.Subject> <META content="" name=DC.Description> <META content="VUC Roskilde Amt" name=DC.Publisher> <META content=24-09-2007 name=DC.Date> <META content=text/html name=DC.Format> <META content=dk name=DC.Language> <META content="" name=DC.Relation> <META content="Copyright 2007 VUC Roskilde Amt" name=DC.Rights><LINK href="css/skablet.css" type=text/css rel=STYLESHEET> <META content="MSHTML 6.00.6000.16587" name=GENERATOR></HEAD> <BODY style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana"> <TABLE style="FONT-SIZE: 10pt" width=600 align=center> <TBODY> <TR> <TD> <H3>Ejefald (genitiv) - velse 3 </H3> <P>Overst nedenstende udtryk til engelsk!</P> <P><STRONG>Bemrk: apostroffen finder du p tasten lige til hjre for bogstavet !<BR>Hvis du bruger andre taster, fr du fejl!</STRONG></P> <FORM name=Indsaet action="">1. i sommeren 1994 <INPUT type=hidden value="in the summer of 1994" name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=21 name=Tekst0><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> <BR><BR>2. husets altan <INPUT type=hidden value="the balcony of the house" name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=24 name=Tekst1><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> <BR><BR>3. hos slagteren <INPUT type=hidden value="at the butcher's" name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=16 name=Tekst2><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> <BR><BR>4. forldrenes problemer <INPUT type=hidden value="the parents' problems" name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=25 name=Tekst3><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> <BR><BR>5. kongeriget Danmark <INPUT type=hidden value="the Kingdom of Denmark" name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=22 name=Tekst4><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> (ordet Kingdom skal skrives med stort) <BR><BR>6. hbets farve <INPUT type=hidden value="the colour of hope" name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=18 name=Tekst5><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> <BR><BR>7. en grisehale <INPUT type=hidden value="a pig's tail" name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=12 name=Tekst6><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> <BR><BR>8. en kattepote <INPUT type=hidden value="a cat's paw" name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=11 name=Tekst7><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> (pote: paw) <BR><BR>9. fire dages regn <INPUT type=hidden value="four days' rain" name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=18 name=Tekst8><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> <BR><BR>10. de arbejdslses situation <INPUT type=hidden value="the situation of the unemployed" name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=31 name=Tekst9><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> (arbejdsls: unemployed) <BR><BR>11. to timers svn <INPUT type=hidden value="two hours' sleep" name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=16 name=Tekst10><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> <BR><BR>12. sidste rs oversvmmelser <INPUT type=hidden value="last year's floods" name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=18 name=Tekst11><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> (oversvmmelser: floods) </FORM> <P><BUTTON id=check onclick="Rettelse();return false;">CHECK</BUTTON> <SPAN id=smiley style="VISIBILITY: hidden">J</SPAN> </P></TD></TR></TBODY></TABLE> <SCRIPT type=text/javascript> var PPoint=0; var total="12" function Rettelse() { var e=0; PPoint=0; var tegn = document.forms["Indsaet"].getElementsByTagName("span"); var inputs = document.getElementsByTagName("input"); for (var i=0;i<inputs.length;i++) if ( inputs.item(i).type=="text") { if (isEqualValues(trim(inputs.item(i).value),inputs.item(i-1).value)) { (tegn.item(e)).style.fontSize="20"; (tegn.item(e)).style.color="#008000"; (tegn.item(e)).innerHTML="<font face=Wingdings>\u00FC</font>"; inputs.item(i).title = ""; PPoint++; } else if (inputs.item(i).value != "") { (tegn.item(e)).style.fontSize="20"; (tegn.item(e)).style.color="#FF0000"; inputs.item(i).value="";(tegn.item(e)).innerHTML="<font face=Wingdings>\u00FB</font>"; inputs.item(i).title = inputs.item(i-1).value; }; e++; } PPoint=Math.round(100*PPoint/total) if (PPoint==100) sml = "J" else sml = "L" document.getElementById("smiley").style.visibility="visible"; document.getElementById("smiley").innerHTML= "<font face='Wingdings' size='6'>" + sml + "<\/font>"; } function isEqualValues(v1,v2){ var nv1=v1.replace(/,/g, "."); var nv2=v2.replace(/,/g, "."); if(isFinite(nv1)) return parseFloat(nv1)==parseFloat(nv2) else return v1==v2; } function trim(s){ return s.replace(/^\s+/,'').replace(/\s+$/,''); } </SCRIPT> </BODY>