<HEAD><TITLE>Uregelmssig flertal</TITLE> <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252"> <META content="Uregelmssig flertal" name=DC.Title> <META content="" name=DC.Creator> <META content="" name=DC.Subject> <META content="" name=DC.Description> <META content="VUC Roskilde Amt" name=DC.Publisher> <META content=25-09-2005 name=DC.Date> <META content=text/html name=DC.Format> <META content=dk name=DC.Language> <META content="" name=DC.Relation> <META content="Copyright 2005 VUC Roskilde Amt" name=DC.Rights><LINK href="css/skablet.css" type=text/css rel=STYLESHEET> <META content="MSHTML 6.00.2900.3020" name=GENERATOR></HEAD> <BODY style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana"> <TABLE style="FONT-SIZE: 10pt" width=600 align=center> <TBODY> <TR> <TD> <H3>SUBSTANTIVER I PLURALIS&nbsp;(navneord i flertal) - velse 1</H3> <P>Skriv, hvad disse ord hedder i pluralis! </P> <P>Nogle af dem er helt uregelmssige, andre har mindre uregelmssigheder.</P> <FORM name=Indsaet action=""><BR>baby <INPUT type=hidden value=babies name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=6 name=Tekst0><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> <BR><BR>tooth <INPUT type=hidden value=teeth name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=5 name=Tekst1><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> <BR><BR>foot <INPUT type=hidden value=feet name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=4 name=Tekst2><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> <BR><BR>knife <INPUT type=hidden value=knives name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=6 name=Tekst3><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> <BR><BR>family <INPUT type=hidden value=families name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=8 name=Tekst4><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> <BR><BR>woman <INPUT type=hidden value=women name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=5 name=Tekst5><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> <BR><BR>child <INPUT type=hidden value=children name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=8 name=Tekst6><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> <BR><BR>tomato <INPUT type=hidden value=tomatoes name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=8 name=Tekst7><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> <BR><BR>wife <INPUT type=hidden value=wives name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=5 name=Tekst8><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> <BR><BR>wolf <INPUT type=hidden value=wolves name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=6 name=Tekst9><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> <BR><BR>lady <INPUT type=hidden value=ladies name=RigtigtSvar><INPUT style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid" size=6 name=Tekst10><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN> <BR><BR></FORM> <P><BUTTON id=check onclick="Rettelse();return false;">CHECK</BUTTON> <SPAN id=smiley style="VISIBILITY: hidden">J</SPAN> </P></TD></TR></TBODY></TABLE> <SCRIPT type=text/javascript> var PPoint=0; var total="11" function Rettelse() { var e=0; PPoint=0; var tegn = document.forms["Indsaet"].getElementsByTagName("span"); var inputs = document.getElementsByTagName("input"); for (var i=0;i<inputs.length;i++) if ( inputs.item(i).type=="text") { if (trim(inputs.item(i).value)==inputs.item(i-1).value) { (tegn.item(e)).style.fontSize="20"; (tegn.item(e)).style.color="#008000"; (tegn.item(e)).innerHTML="<font face=Wingdings>\u00FC</font>"; inputs.item(i).title = ""; PPoint++; } else if (inputs.item(i).value != "") { (tegn.item(e)).style.fontSize="20"; (tegn.item(e)).style.color="#FF0000"; inputs.item(i).value="";(tegn.item(e)).innerHTML="<font face=Wingdings>\u00FB</font>"; inputs.item(i).title = inputs.item(i-1).value; }; e++; } PPoint=Math.round(100*PPoint/total) if (PPoint==100) sml = "J" else sml = "L" document.getElementById("smiley").style.visibility="visible"; document.getElementById("smiley").innerHTML= "<font face='Wingdings' size='6'>" + sml + "<\/font>"; } function trim(s){ return s.replace(/^\s+/,'').replace(/\s+$/,''); } </SCRIPT> </BODY>