6: Konjuktioner og syntaks

Bindeord og ordstilling