6. Konjuktioner og syntaks

Bindeord og ordstilling