MODALVERBER (mådesudsagnsord) - Øvelse 2

Lav nedenstående sætninger om til datid (præteritum)!

NB! I nogle af boksene skal der stå flere ord!

1. He will clean the garage next week. He said that he     clean the garage next week.

2. I must take some medicine. I     take some medicine.

3. There may be dangerous animals here. There     be dangerous animals here.

4. We will not let it happen. We     not let it happen.

5. He ought to visit his old father. He     visit his old father.

6. I can run 10 miles. I     run 10 miles when I was younger.

7. Jack will be there by 8 o'clock. Jack     be there by 8 o'clock.

8. I must study the map to find my way. I     study the map to find my way.

9. Rosie may borrow Lisa's shoes. Rosie     borrow Lisa's shoes.