OMSKRIVNING MED 'DO' I NUTID (præsens) - øvelse 3

Indsæt de manglende ord i nedenstående NOT-sætninger:

EKSEMPEL:
She works at a hospital.
She does not work at a hopital.

He sleeps on the sofa every day.
He     not     on the sofa every day.

She looks very beautiful.
She     not     very beautiful.

The shops close at 6.30 pm.
The shops     not     at 6.30 pm.

Usually I go by car to Bristol.
Usually I     not     by car to Bristol.

Paul cooks the dinner every day.
Paul     not     the dinner every day.

We work at a library.
We     not     at a library.

Sandra helps her mother.
Sandra     not     her mother.

Bill and James live on the 1st floor.
Bill and James     not     on the 1st floor.

The train always arrives at 3 o'clock.
The train     not always     at 3 o'clock.

My brother often plays guitar.
My brother     not often     guitar.