MODALVERBER (mådesudsagnsord) - Øvelse 3

Lav følgende sætninger om til førnutid (perfektum)!

Omskriv med TO HAVE TO - TO BE ALLOWED TO - TO BE ABLE TO - TO WANT TO i perfektum, fx "We have had to move to another town"

1. We must move to another town. We     move to another town.

2. He may go home now. He     go home now.

3. No one can help me. No one     help me.

4. I will never listen to them. I     listen to them.

5. You may speak freely. You     speak freely.

6. My grandfather can speak French. My grandfather     speak French.

7. He must sell his car. He     sell his car.

8. We may use his computer. We     use his computer.

9. He can paint like Leonardo. He     paint like Leonardo.