OMSKRIVNING MED 'DO' I NUTID (præsens) - øvelse 4

Nedenstående sætninger skal laves om til spørgsmål.
Eksempel:
She often works on Sundays.
Does she often work on Sundays?

 

Der skal stå flere ord i samme boks!

Husk stort begyndelsesbogstav i starten af en sætning!

Barbara lives in New York.
Where    ?

The cat sleeps on the sofa.
Does     on the sofa?

He smokes 10 cigarettes a day.
How many cigarettes     a day?

Joe buys ticktes for the theatre.
    tickets for the theatre?

The animals come out to drink at night.
    to drink at night?

The buildings look miserable.
    miserable?

Allan likes the film.
    the film?

The children visit their father every Thursday.
    their father every Thursday?

He looks like his sister.
    like his sister?

He often drinks a beer in front of the TV.
    a beer in front of the TV?

They often forget to buy potatoes.
    to buy potatoes?

She likes tea very much.
    tea very much?

The English like to talk about the weather.
    to talk about the weather?