MODALVERBER (mådesudsagnsord) - Øvelse 4

Oversæt nedenstående udtryk til engelsk.
Der er her fokuseret på modalverbernes navneform og fremtid (infinitiv og futurum).

Brug vendingerne TO HAVE TO - TO BE ABLE TO - TO BE ALLOWED TO - TO WANT TO - TO BE OBLIGED TO i infinitiv eller futurum:

1. Det er rart at kunne synge. It's nice     sing.

2. Det er urealistisk at ville være en helt. It's unrealistic     be a hero.

3. Jeg tror, han bliver nødt til at vente på dem. I think he     wait for them.

4. De vil blive forpligtet til at betale pengene tilbage. They     pay back the money.

5. Tror du, de vil få lov til at rejse? Do you think they     go?

6. Det er irriterende at skulle nulstille hver gang. It's annoying     reset every time.

7. Mon de vil være i stand til at forstå det? I wonder if they     understand it.

8. De krævede at få lov til at stemme. They demanded     vote.

9. Det er i orden at ville prøve noget nyt. It's OK     try something new.