OMSKRIVNING MED DO I NUTID (præsens) - øvelse 5

Lav følgende sætninger om til spørgsmål ved hjælp af do eller does

Eksempel:
Eva drinks a cup of coffee every morning.
Spørgsmål:
Does Eva drink a cup of coffee every morning?

 

Husk stort begyndelsesbogstav i starten af en sætning!

The children visit their grandmother.
   ?

Samuel never reads the paper.
   ?

His sister always watches TV.
   ?

They clean the house every Friday.
   ?

The cars drive very fast.
   ?

The cat likes fish.
   ?