OMSKRIVNING MED 'DO' I DATID (præteritum) - øvelse 6 - regelmæssige verber

Lav spørgsmål til nedenstående sætninger!


Eksempel:
She asked him a question.
Did she ask him a question?

 

Husk stort begyndelsesbogstav i starten af en sætning!

My mother started the car.
    my mother     the car?

They worked the whole day.
    they     the whole day?

She laughed at him.
    she     at him?

The car stopped at the traffic lights.
    the car     at the traffic lights?

Jane painted the wall yellow.
    Jane     the wall yellow?

Dennis cooked the dinner yesterday.
    Dennis     the dinner yesterday?

The children cleaned their rooms last Monday.
    the children     their rooms last Monday?

Rose tried on the new dress.
    Rose     on the new dress?

He answered you very quickly.
    he     you very quickly?

I watched a good film om TV last night.
    you     a good film on TV last night?