OMSKRIVNING MED 'DO' I DATID (præteritum) - øvelse 7 - uregelmæssige verber

Lav følgende sætninger om til spørgsmål!


Eksempel:
He drank the beer.
Did he drink the beer?

 

Husk stort begyndelsesbogstav i starten af en sætning!

I went to town yesterday.
    you     to town yesterday?

They bought some new furniture.
    they     some new furniture?

Sam read the newspaper.
    Sam     the newspaper?

William sold his old car.
    William     his old car?

He knew all the answers.
    he     all the answers?

He burnt the old letters.
    he     the old letters?

She chose the white dress.
    she     the white dress?

He lent his brother some money.
    he     his brother some money?

Rose paid the bill at the restaurant.
    Rose     the bill at the restaurant?

The train left an hour ago.
    the train     an hour ago?

They shook hands when they met.
    they     hands when they met?

She found some old albums in the cellar.
    she     some old albums in the cellar?

Andrew saw them in the street yesterday.
    Andrew     them in the street yesterday?

He spoke English fluently.
    he     English fluently?