OMSKRIVNING MED 'DO' I DATID (præteritum) - øvelse 8 - regelmæssige og uregelmæssige verber

Lav nedenstående sætninger om til spørgsmål!


Eksempel:
He went to England last summer.
Did he go to England last summer?

 

I de fleste af boksene skal der stå mere end ét ord.

Husk stort begyndelsesbogstav i starten af en sætning!

Michael invited his friends to dinner.
Did Michael     his friends to dinner?

She wrote 10 postcards when she was in Norway.
    10 postcards when she was in Norway?

We visited Berlin last year.
    you     Berlin last year?

He saw Piccadilly Circus when he was in London.
    Piccadilly Circus when he was in London?

William Shakespeare lived from 1564 to 1616.
    from 1564 to 1616.

It happened two years ago.
    two years ago?

Peter answered the phone.
    the phone?

She put on her new clothes.
    her new clothes?

His father came home from work at 6 o'clock.
    home from work at 6 o'clock?

The policeman caught the thief.
    the thief?

He told them about his childhood.
    them about his childhood?

The man left the room.
    the room?

Sammy smoked 10 cigarettes.
    10 cigarettes?