OMSKRIVNING MED DO I DATID (præteritum) - øvelse 9

Lav følgende sætninger om til nægtende sætninger (NOT-sætninger)
Eksempel:
Sally drank a cup of coffee.
Sally didn't drink a cup of coffee.
Brug sammentrækning ved DIDN'T. Husk, at du finder apostroffen mellem ø'et og entertasten! Skriv 2 ord i hver boks!

1. He studied at the university. He     at the university.

2. She went to Rome last week. She     to Rome last week.

3. He spent all his money. He     all his money.

4. We saw them yesterday. We     them yesterday.

5. I spoke to him. I     to him.

6. They talked to her. They     to her.

7. He found his keys. He     his keys.

8. She planted a tree in the garden. She     a tree....

9. He drank a cup of tea. He     a cup of tea.

10. She answered the phone. She     the phone.

11. She taught them English. She     them English.

12. I took the milk out of the fridge. I     the milk...