Noah's ark

Træk etiketterne hen til de rigtige dyr. Anbring dem lige UNDER de små streger på billedet!

sheep
hens
monkeys
pigs
foxes
tortoises
giraffes
bears
wolves
camels
tigers
elephants
deer
skunks
hippos
zebras
geese
rhinos
oxen
lions
armadillos