Obst

This crossword was created by www.sproglinks.dk with EclipseCrossword - www.eclipsecrossword.com

1
 
2       
         
3 
   
    4
     
     
     
  5   
       
6789            10
                     
           
           
           
           
      11   
           
12                         
                           
       
       
    13             
                   
     
     
14               
                 

Waagerecht

 1. pære
 2. blomme
 3. stikkelsbær
 4. druer
 5. jordbær

Senkrecht

 1. citron
 2. æble
 3. kirsebær
 4. nød
 5. fersken
 6. avokado
 7. figen
 8. hindbær
 9. appelsin


This crossword puzzle was created by www.sproglinks.dk with EclipseCrossword. Try it today—it's free!