Oversættelse 1

Oversæt nedenstående ord til tysk. Du skal ikke sætte kendeord foran.
Husk at skrive navneordene (substantiverne) med stort!
Ved de tyske bogstaver ä, ö og ü indtaster du først de to prikker og derefter vokalen.

søn    

datter    

kone    

by    

børn    

mælk    

kaffe    

fødselsdag    

morgenmad    

formiddag    

eftermiddag    

aften