Weihnachten

This crossword was created by www.sproglinks.dk with EclipseCrossword - www.eclipsecrossword.com

12
   
3        45    6
                   
       
       
      7 
         
    8     
           
  9             
                 
         
         
    10       
             
  11     
         
     
     
     
     
12                 
                   
     
     

Waagerecht

 1. engel
 2. gås
 3. fejre
 4. stjerne
 5. småkager

Senkrecht

 1. honningkage
 2. klokke
 3. adventskrans
 4. gave
 5. grantræ
 6. hjerte
 7. stearinlys


This crossword puzzle was created by www.sproglinks.dk with EclipseCrossword. Try it today—it's free!