3: OPGAVESERIE 9.-10. kl./hf/gym.

36 GRAMMATIKOPGAVER til de ældste klasser og repetition på gymnasieuddannelserne.
Opgaverne kan udskrives enkeltvis eller i 4 grupper til et samlet forløb.

Opgave 1-36

Samlede udskrifter af opgave 1-36