4: Opgaver for viderekomne

Opgaver for de ældste klasser, erhvervsskoler og gymnasier: Kasus, adjektivernes bøjning, modalverber, sammensatte verber, konjunktiv ...

Substantiver, adjektiver, kasus ...

Verber: Konjunktiv