2: Øvelser for begyndere til 9. klasse

Skriftlige og mundtlige glose- og grammatikøvelser
Desuden 40 sammenhængende opgaver til et skriftligt forløb i 7.-9. klasse

Grammatikøvelser

Opgaveserie niv. G

40 skriftlige øvelser til et samlet forløb i 7.-9. klasse

Mundtlige øvelser