3: Verber (udsagnsord)

INFINITIV= navneform, PRÆSENS= nutid, PRÆTERITUM= datid, PERFEKTUM= førnutid, FUTURUM= fremtid

Hjælpeverber

Svage verber (regelmæssige)

Stærke verber (uregelmæssige)

Blandede verbaløvelser