4. Verber (udsagnsord)

INFINITIV = navneform, PRÆSENS = nutid, PRÆTERITUM = datid, PERFEKTUM = førnutid, FUTURUM = fremtid

Hjælpeverber

Svage verber (regelmæssige)

Stærke verber (uregelmæssige)

Modalverber (mådesudsagnsord)

Blandede verbaløvelser