4: Opgaver for fortsættere

Grammatikopgaver med lidt sværere emner for de ældste klasser og gymnasieniveau:
Modalverber, sammensatte verber, kasus...
Her vil blive lagt mere materiale ind.