6: Samtaletræning

Niveaudelte emneark, evt. til eksamenstræning.
Side 1: spørgsmål til emnet. Side 2-3...: relevante gloser og vendinger.

Begyndere til 9. klasse

Arbejdsark med spørgsmål, gloser og vendinger
(3-4 sider)

9.-10. kl. / ungdomsuddannelserne

Arbejdsark på ca. 3 sider