6: Samtaletræning

Emneark til mundtlig træning / eksamenstræning - de fleste på 3 sider.
På side 1 er der en række spørgsmål til emnet. Derefter følger relevante gloser og vendinger samt evt. andre inspirationskilder.

Begyndere til 9. klasse

Arbejdsark med spørgsmål, gloser og vendinger
(3-4 sider)

9.-10. kl. / ungdomsuddannelserne

Arbejdsark på ca. 3 sider