4: Verber (udsagnsord)

INFINITIV= navneform, PRÆSENS= nutid, PRÆTERITUM= datid, PERFEKTUM= førnutid, FUTURUM= fremtid

Bøjning og tid

Udvidet tid (ING-form)

Omskrivning med DO

Modalverber (mådesudsagnsord)

Passiv

Question tags

Efterhængte sætninger som "isn't it?" / "don't you?"